In Contact

Groep voor therapie en persoonlijke ontwikkeling

“Als je ergens van droomt, dan is het NU tijd om te doen”

Dit zeg ik wel eens tegen de mensen met wie ik werk als ze op ‘kruispunten’ staan in hun leven: in hun relatie, werk, ouderschap of na een verlies. “Wat zou je graag willen, waar verlang je naar, wat zegt je hart?” vraag ik dan. “Diep van binnen weet je het al”.

En NU is het tijd voor mij om te doen waar ik al een tijd van droom. In 2023 ben ik gestart met een groep, een ‘In Contact’ groep. Eigenlijk durfde ik niet, én ik deed het toch. Want pas als ik het doe, weet ik hoe het is. Ik hoop dat jij mee doet!

Sinds de start van mijn eigen praktijk in 2017 geef ik individuele psychosociale therapie en relatietherapie. Met regelmaat ontmoet ik mensen in mijn praktijk die ik een plek in een groep toewens. Veelal verwijs ik dan naar aanbieders elders in het land.

Zelf heb ik de ervaring dat een individueel proces binnen een groep een intense leerervaring kan vormen. Je laten (aan)raken door anderen, kwetsbaarheid delen, je gedragen voelen, de (h)erkenning, dat is zo waardevol! Ruim 20 jaar geleden maakte ik deel uit van een groep voor Gestalttherapie en daar is mijn liefde voor het vak begonnen. Ik heb daar zo veel mogen leren over het gewaarzijn van emoties en deze in het contact te brengen. Ik put nog dagelijks uit die ervaring. De afgelopen jaren deed ik meerdere ervaringsgerichte opleidingen bij o.a. het Land van Rouw en Phoenixopleidingen om mij verder te ontwikkelen als therapeut en in het begeleiden van (groepen) mensen.

In individuele therapie staan je eigen vragen en ‘worstelingen’ centraal. We bespreken waar je tegenaan loopt en wat je daarbij ervaart. Ik luister, erken, benoem ‘patronen’ en samen zoeken we naar ‘andere’ opties om je repertoire van acties uit te breiden.

In het ‘echte’ leven experimenteer je daar mee en in het volgende gesprek bespreken we hoe het is gegaan en hoe het NU met je is – met alles wat daar bij hoort.

Praktijk Anke van Helden – Groningen

“Een groep weerspiegelt het echte leven”

Een groep biedt de mogelijkheid om in het directe contact met anderen te oefenen en experimenteren met ander (contact)gedrag. In interactie kom je veelal ‘direct’ tegen hoe jij gewend bent je te verhouden tot anderen. Misschien ben je iemand die makkelijk ruimte inneemt en daarbij voorbij kan gaan aan de behoefte van anderen. Misschien ben je juist iemand die gewend is zich in te houden en laat je daardoor gemakkelijk over je grenzen gaan. Allemaal hebben we, door onze ervaringen, ooit iets ontwikkeld wat toen nodig was.

NU kan juist dít een belemmering vormen in onze zelfontwikkeling en ons beperken in het ‘voluit’ leven. Veel van ons vinden het niet gemakkelijk om hun kracht te laten zien, hun kwetsbaarheid te tonen, hun verhaal te delen en hulp en steun te vragen én te ontvangen.

In een groep kun je, binnen een veilige omgeving én onder begeleiding, ‘nieuwe’ ervaringen opdoen die van waarde kunnen zijn. Een groep kan een gevoel van herkenning en verbinding geven en het contact met anderen kan een inspiratie vormen voor je persoonlijke ontwikkeling.

Je eigen ‘oorspronkelijke’ vragen vormen het uitgangspunt voor het werken in de groep. We doen het met wat er is en ik vertrouw er op dat dit een rijk scala vormt aan ‘leermateriaal’.

Wat kun je verwachten?

We werken met ‘opmerkzaamheid’ van eigen lichaam, gedachten en gevoelens en oefenen om hier contact over te maken met anderen. Daarnaast wordt er individueel gewerkt met de therapeut met feedback achteraf door de groepsgenoten. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van kleine opstellingen (systemisch werk) en contactoefeningen.

Voor wie

De groep wordt gestart voor mensen die bezig zijn of willen met persoonlijke ontwikkeling, in contact met anderen. Van deelnemers wordt gevraagd dat zij hun persoonlijke thema’s inbrengen en open staan om te leren van en met anderen. Respect voor elkaar is een belangrijke voorwaarde.

Voorafgaand aan deelname, mochten we elkaar nog niet kennen, doen we in ieder geval 1 individuele sessie om samen te kijken of de groep nu passend is voor je. Soms kan de groep een aanvulling zijn op een individueel traject, soms een vervanging. Dit alles gaat in overleg.

Wanneer

De bedoeling is een doorlopende (gemixte) groep te starten van minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers. Je verbindt je voor minimaal 1 periode. Een periode bestaat uit 10 wekelijkse dinsdagavonden én 1 zaterdag. Tegen het einde van de periode, overleggen we of je aan de vervolgperiode wilt deelnemen.

Werktijden:

Dinsdagavond: inloop vanaf 19.00 uur, start 19.15 uur tot 21.30 / 21.45 uur
Zaterdag: inloop 10.00, start 10.15 uur tot 16.00 / 16.30 uur

Bij voldoende aanmeldingen start ik, in juni of in september, een tweede groep op de woensdagnamiddag van 16.30 uur tot 19.00 uur.

In schoolvakanties gesloten.

Periode 1
Februari Maart April
14 & 21 7, 14, 21, 25 (za) & 28 4, 11 & 25
Periode 2
Mei Juni Juli
23 & 30 6, 13, 20, 24 (za) & 27 4, 11, 18 & 25
Periode 3
Sept. Oktober November
12, 19 & 26 3, 10, 17 & 31 4 (za), 7, 14 & 21

Het is aannemelijk dat, bij voldoende belangstelling, de groep in 2024 een vervolg krijgt.

Periode 1
Februari
14 & 21
Maart
7, 14, 21, 25 (za) & 28
April
4, 11 & 25
Periode 2
Mei
23 & 30
Juni
6, 13, 20, 24 (za) & 27
Juli
4, 11, 18 & 25
Periode 3
Sept.
12, 19 & 26
Oktober
3, 10, 17 & 31
November
4 (za), 7, 14 & 21

Het is aannemelijk dat, bij voldoende belangstelling, de groep in 2024 een vervolg krijgt.

Tarieven

Deelnemen aan de groep kost voor een periode € 600,-

Deze prijs is exclusief 21 % BTW (inclusief BTW komt de prijs op € 726,-). Het is mogelijk om in 2 termijnen te betalen. Een periode staat voor 12 dagdelen therapie.

Deze kosten zijn niet te vergoeden door de verzekering. Er is geen verwijsbrief nodig.

Kosten zijn inclusief koffie & thee en lunch op de zaterdag.

Over de therapeut

“Anke heeft mij geholpen door mij te laten inzien dat het oké is om je eigen keuzes te maken zonder dat je je schuldig hoeft te voelen naar anderen toe. Door te luisteren en door vragen te stellen heeft ze me nieuwe inzichten gegeven en geleerd beter naar mijn eigen gevoel en behoeftes te luisteren”

– Inge (30)

“Anke is erg warm, geduldig en luistert goed. Ze wil echt helpen en denkt actief mee”

– Jelmar (23)

Contact

Ik ben telefonisch vaak moeilijk bereikbaar. Een bericht via mail of WhatsApp werkt goed om met mij in contact te komen.

Kijk hier voor de locatie van de praktijk.