Inschrijfformulier groepstherapie

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier Groepstherapie

Velden met een * zijn verplicht.

Klik op deze link en lees de Algemene voorwaarden, geef akkoord en dan kun je de inschrijving versturen.

 

Algemene voorwaarden:

  • Inschrijving voor de groep is na individuele afstemming met Anke in een gesprek tot stand gekomen;
  • Inschrijving betekent presentie tijdens de groepsbijeenkomsten. De data van de betreffende periode staan vermeld op de website. Belangrijk is dat je in principe alle data kunt. Met name de eerste en de laatste avond van de periode én de zaterdag zijn essentieel. Mocht je op voorhand weten 1 van de genoemde data te moeten missen, dan is dit voorafgaand aan de inschrijving met Anke besproken. Uiteraard valt een keer afwezigheid door overmacht buiten deze voorwaarden;
  • Inschrijving betekent dat je akkoord geeft op deelname inclusief aanwezigheid én betalingsverplichting;
  • Na start van de periode ontvang je een factuur à 650 ex BTW voor het traject. Het is mogelijk om in termijnen te betalen;
  • De prijs is per traject. Eventuele afwezigheid betekent geen restitutie van kosten;
  • Wanneer je akkoord bent gegaan met deze voorwaarden is je inschrijving bevestigd en wordt er rekening gehouden met je deelname. Mocht je in de maand voor de start van een periode, na bevestiging van deelname, alsnog annuleren en er is geen vervangende deelnemer op de wachtlijst beschikbaar, ben je de helft van het trajectbedrag verschuldigd. Bij annulering in de week voor aanvang van de periode het gehele bedrag;
  • Tijdens het traject draag je verantwoordelijkheid voor je eigen proces. Mocht je hulp nodig hebben, dan is Anke hiervoor beschikbaar. Eventuele extra individuele sessies in de periode van de groep worden apart in rekening gebracht. Het kan wenselijk zijn om tijdens een periode in de groep enkele individuele gesprekken te boeken;
  • Deelnemen in de groep betekent dat je je openstelt voor verhalen van anderen en diens privacy respecteert. Dat betekent dat er niets herkenbaars of herleidbaars van wat we behandelen tijdens de sessies, buiten de groep met derden wordt gedeeld;
  • Wanneer een geplande avond door onvoorziene afwezigheid van Anke niet door kan gaan, wordt deze avond in gezamenlijke afstemming op een ander moment ingehaald;
  • Bij te weinig aanmeldingen kan vanuit Anke worden besloten dat de start van de periode wordt uitgesteld of dat het traject niet door kan gaan. Uiteraard zijn er dan geen betalingsverplichtingen en wordt in afstemming met Anke naar een alternatief gezocht (andere avond, andere periode of individuele therapie).

“Je mag zijn zoals je bent. Iedereen en alles is van betekenis.”

Anke van Helden

Contact opnemen?

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Je bent van harte welkom in mijn praktijk in Groningen.