Privacyverklaring

Privacyverklaring

Versie 28/10/2019

Door je bezoek aan mijn website, door het invullen van het contactformulier, door het versturen van een mail, laat je online je sporen na. In deze privacyverklaring informeer ik je daarover.

Uiteraard worden je gegevens zorgvuldig en respectvol behandeld, en worden voor het doel waarvoor je je vraag hebt gesteld gebruikt.

Praktijk Anke van Helden / Vlindervol houdt, om de zorg zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, registraties bij van je persoonsgegevens en de over de inhoud van de geleverde zorg / dienst.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo is binnen de hele EU de privacywetgeving op een zelfde manier van toepassing. Hieronder staat beschreven wat dit betekent:

Dossier

In je dossier staan je persoonsgegevens die nodig zijn om contact met je te onderhouden en gegevens ten behoeve van de financiële afwikkeling van de verleende diensten. Ook houd ik bij met welke vraag je bij me kwam en een korte weergave van de inhoud van de behandeling. Bij cliënten jonger dan 18 jaar is er toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger.

Als het diagnostisch onderzoek betreft komt er een uitgebreide rapportage die je zelf krijgt (of je wettelijk vertegenwoordiger). Indien gegevens worden gedeeld met bijvoorbeeld de school is daarvoor schriftelijk toestemming gevraagd. Gegevens worden niet zonder overleg met derden gedeeld.

Bewaartermijn

De bewaartermijn voor de gegevens is vijftien jaar. Bij minderjarige cliënten gaat deze termijn pas in vanaf het achttiende levensjaar.

Rechten

Je hebt recht het dossier in te zien bij mij in de praktijk. Als jij, of je wettelijk vertegenwoordiger vindt, dat er onjuiste informatie in staat, kun je een verzoek tot wijziging indienen. Ook is er in de AVG het recht op vergetelheid, beperking van de verwerking, en om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, opgenomen.

Mocht je hiervan gebruik willen maken, dan maken we een afspraak om samen het formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht je gebruik wilt maken en wat de acties zijn geweest.

Behalve Anke van Helden heeft een beperkt aantal andere mensen toegang tot de cliëntgegevens. Dit is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsvoering:

  • Voor de cliënten < 18 jaar, Bureau Lagro voor de afhandeling richting de gecontracteerde gemeentes;
  • De belastingadviseur en de webhoster (uiteraard niet de inhoudelijke gegevens).
  • Deze mensen hebben een geheimhoudingsplicht.

Klacht

Mocht je van mening zijn dat er niet op de juiste manier met je gegevens wordt omgegaan dan kun je dit volgens de geldende klachtenprocedure kenbaar maken. Zie onderaan pagina contact.