Privacyverklaring

1. Jouw privacy

 1. Anke van Helden neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft je een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Anke van Helden een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

2. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen en verwerken zijn:

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
 7. Locatiegegevens
 8. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 9. IP-adres
 10. Internetbrowser en apparaattype

Dossier

In je dossier staan je persoonsgegevens die nodig zijn om contact met je te onderhouden en gegevens ten behoeve van de financiële afwikkeling van de verleende diensten. Ook houd ik bij met welke vraag je bij me kwam en een korte weergave van de inhoud van de behandeling. Bij cliënten jonger dan 18 jaar is er toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger.

Als het diagnostisch onderzoek betreft komt er een uitgebreide rapportage die je zelf krijgt (of je wettelijk vertegenwoordiger). Indien gegevens worden gedeeld met bijvoorbeeld de school is daarvoor schriftelijk toestemming gevraagd. Gegevens worden niet zonder overleg met derden gedeeld.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons. Wij zullen deze informatie verwijderen.

4. Doeleinden gegevensverwerking

Anke van Helden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het inplannen van een afspraak.
 2. Het uitvoeren van de dienstverlening.
 3. Jou te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 4. Jou desgevraagd informatie toe te sturen.
 5. Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren, door middel van jouw gedrag op de website.

5. Bewaartermijnen

Anke van Helden zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van jouw patient gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

Bij minderjarige cliënten gaat deze termijn pas in vanaf het achttiende levensjaar.

De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (Third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.

6. Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

 1. Anke van Helden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Anke van Helden blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven als Greenhost voor e-mailvoorziening en websitehosting, Google voor webstatistieken en YouTube voor video’s.

7. Het gebruik van cookies

Anke van Helden gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

8. Google Analytics

A. Google

 1. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 3. Anke van Helden heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via hun voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren

 1. Anke van Helden heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Jouw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

9. Youtube

A. In artikelen op onze website kan gebruik worden gemaakt van embedded YouTube video’s die door Google worden gehost en op de site van Anke van Helden worden ontsloten. Bij het plaatsen van een embedcode hebben we ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat je de video gaat bekijken. Als je bij een YouTube video op afspelen klikt zal YouTube cookies opslaan.

joB. Deze cookies zijn bedoeld om de kwaliteit van de YouTube video af te stemmen op de snelheid van jouw internetverbinding, voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s en om te zorgen dat jouw gebruikservaring zo prettig mogelijk is door bijvoorbeeld andere relevante filmpjes te kunnen laten zien. Wij hebben geen invloed op deze third-party cookies. Wat YouTube met de cookies en persoonsgegevens doet kun je vinden in het privacy statement van Google.

10. Rechten

Je hebt recht het dossier in te zien bij mij in de praktijk. Als jij, of je wettelijk vertegenwoordiger vindt, dat er onjuiste informatie in staat, kun je een verzoek tot wijziging indienen. Ook is er in de AVG het recht op vergetelheid, beperking van de verwerking, en om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, opgenomen.

Mocht je hiervan gebruik willen maken, dan maken we een afspraak om samen het formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht je gebruik wilt maken en wat de acties zijn geweest.

Behalve Anke van Helden heeft een beperkt aantal andere mensen toegang tot de cliëntgegevens. Dit is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsvoering:

 • Voor de cliënten < 18 jaar, Bureau Lagro voor de afhandeling richting de gecontracteerde gemeentes;
 • De belastingadviseur en de webhoster (uiteraard niet de inhoudelijke gegevens).
 • Deze mensen hebben een geheimhoudingsplicht.

11. Beveiliging

A. Anke van Helden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben een elektronisch klantendossier dat conform de eisen van de AVG en de andere wettelijke eisen is opgebouwd en beveiligd.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klacht

Mocht je van mening zijn dat er niet op de juiste manier met je gegevens wordt omgegaan dan kun je dit volgens de geldende klachtenprocedure kenbaar maken. Zie onderaan pagina contact.

Wijzigingen privacy statement

Anke van Helden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aan de totstandkoming van dit privacy statement is uiterste zorg besteed. Wij hebben dit document opgesteld op basis van de informatie die we geraadpleegd hebben in verschillende (overheids)bronnen die ons tot nu toe bekend zijn.

 • Het kopiëren van bovenstaande informatie zonder toestemming wordt niet op prijs gesteld en kan geen enkele verantwoordelijkheid teweegbrengen bij Anke van Helden.
 • Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is overgenomen of voor het onjuist gebruiken of doorvoeren van dit privacy statement is Anke van Helden niet aansprakelijk.