Ervaren orthopedagoog in Groningen

Gedrag en verbinding

In mijn werk als orthopedagoog in Groningen kijk ik samen met ouders, begeleiders, vaktherapeuten of leerkrachten naar het gedrag van kinderen, jongeren en mensen met een beperking. Daarbij kijk ik naar hun hele context – binnen het gezin, de school of binnen de zorgorganisatie. Wat me altijd heeft aangesproken in de orthopedagogiek als wetenschap, is hoe de mens wordt begrepen binnen de omgeving waarin hij of zij zich bevindt. De mens wordt continu beïnvloed door het omringende veld. Daar, bij de (beroeps)opvoeders, ligt ook de mogelijkheid voor interventie.

Kinderen of mensen met een beperking kunnen hun problemen soms moeilijk in woorden uiten, en laten hun verhaal daarom zien in hun gedrag of prestaties. Meestal is dit een gevolg van een gebrek aan afstemming tussen het kind, de jongere of de persoon met een verstandelijke beperking en het omliggende systeem. Voor mij is het belangrijk om dat steeds in gedachten te houden bij het samen zoeken naar oorzaken en oplossingen.

 

Ik geef supervisie aan (SKJ) orthopedagogen.

Over mijn aanpak als gedragsdeskundige

Ik begeleid ouders en professionals bij zoekprocessen. Hoe kun je het gedrag van je kind of je cliënt begrijpen, zodat je niet oordeelt, maar verbinding houdt? Als je ‘gedrag’ leert zien als vraag die indirect gesteld wordt, biedt dit vaak een opening. Dat vraagt veel inlevingsvermogen en geduld. Als orthopedagoog heb ik de kennis en de nodige afstand om mee te denken, maar de ouders en de zorgprofessionals zijn altijd het meest dichtbij. Zij hebben de ervaring en kunnen vertellen wat er gebeurt. Met aandacht voor ieders perspectief zoeken we samen naar een manier om verder te komen.

Een breed aanbod als orthopedagoog

Als orthopedagoog generalist verricht ik individuele diagnostiek bij kinderen en jongeren. Ik vind het daarbij belangrijk om een breed beeld te kunnen schetsen, wat recht doet aan het unieke, het specifieke van dit kind. Observatie en intelligentie-onderzoek is daar vaak een onderdeel van. Ook doe ik gesprekken met jongeren en kan ik ouders ondersteuning bieden in de opvoeding en advies uitbrengen aan de school over een plan van aanpak.

Ik ben een ervaren gedragsdeskundige met expertise in zowel jeugdzorg, als gehandicaptenzorg als onderwijs en kan ingezet worden om mee te denken bij complexe casuïstiek.

Samenwerkingen in Groningen en omgeving

Nadat ik jaren heb gewerkt als orthopedagoog voor diverse organisatie waaronder een aantal noordelijke vrije scholen, werk ik op dit moment alleen bij Alliade Friesland nog op een Poli voor mensen met een verstandelijke beperking als Seksuoloog NVVS i.o. en Orthopedagoog Generalist

Vergoedingen orthopedagogiek

Met organisaties die mij willen inhuren voor orthopedagogische consultatie wordt in de samenwerkingsovereenkomst een tarief afgesproken.

Vlindervol

In 2017 begon ik naast mijn baan in loondienst mijn eigen praktijk VlinderVOL. De laatste drie letters staan voor de combinatie van Verlieszorg, Orthopedagogiek en Levenszin. Mijn bedrijf gaat sinds 2019 verder onder de naam Anke van Helden. Bekijk meer over mijn achtergrond.

Ervaringen van anderen

“Onlangs hebben we Anke gevraagd bij ons een groepsanalyse te maken en een profielschets voor een nieuwe bewoner. Na enkele observaties hebben we nu een hele heldere analyse in handen. Het fijne aan Anke is dat zij heel benaderbaar is, veel gevoel heeft voor onze doelgroep (VG) en over een brede expertise beschikt.”

- Agnes Groen, Stichting De Lage Kamp

“Anke is, naar onze volle tevredenheid, op freelancebasis bij ons werkzaam in de functie van orthopedagoog-generalist. Haar werkzaamheden betreffen de inhoudelijke regievoering van een deel van de aan MINDCARE toegewezen cliënten. Dit houdt in dat zij betrokken is bij intakes, evaluaties, het opstellen van het behandelplan en mee richting geeft aan de behandeling van de jeugdigen en hun systeem. We hopen dit nog lange tijd te continueren”.

– Rozemarijn van Rensen, Directeur Mindcare

“Op onze school kan Anke breed kijken en meedenken met hulpvragen op zowel school-, als leerkracht- en kindniveau. Ik ervaar haar als bijzonder prettig en kundig. Menselijk zonder gewichtig te doen. Ze kan goed luisteren en moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. Dat is precies wat haar waardevol maakt.”

- IB-er, Vrije School de Es

“Gedrag is ook een verhaal. Hoe kun je verbinding creëren om dat verhaal te begrijpen?”

Anke van Helden

Kennismaken?

Kennismaken of overleg? Stuur me een bericht en ik neem contact met je op.

Je bent van harte welkom in mijn praktijk in Groningen, bij jou op locatie of online.