Supervisie voor orthopedagogen en psychologen

Voor mensen die met mensen werken

Bij supervisie ligt de nadruk op het tot stand brengen van een leerproces. Met werkervaring als startpunt onderzoeken we samen hoe je, door middel van zelfreflectie, deze ervaringen kunt omvormen tot betekenisvolle leermomenten. Je gedachten, gevoelens en handelingen binnen jouw werksituatie bekijken we vanuit het perspectief van je persoonlijkheid, jouw vak, je beroepsgroep, de organisatie waarin je werkzaam bent en het grotere geheel.

Hoe werkt supervisie?

In supervisie werken we methodisch en cyclisch, zodat intentioneel leren kan ontstaan. Door jezelf vooraf doelen te stellen, deze te onderzoeken en hierop te reflecteren kan concreet nieuw handelen in de werksituatie een uitwerking zijn.

Supervisie heeft een vaste vorm. We komen tien tot vijftien keer bij elkaar en dat kan individueel, of in groepjes van twee of drie personen. Voorafgaand aan elke sessie schrijf je een werkinbreng en een reflectieverslag over de voorgaande bijeenkomst.

Door de vaste vorm en de lengte van een supervisietraject, komt er veelal een waardevol en intensief leerproces op gang, waarbij je professionele en persoonlijke identiteit verder tot ontwikkeling komt.

Aan wie geef ik supervisie?

Ik geef supervisie aan mensen die met mensen werken, zoals professionals uit de zorg of het onderwijs. Veel beroepsverenigingen, zoals het SKJ, geven accreditatiepunten voor supervisie.

Orthopedagogen en psychologen die supervisie nodig hebben voor hun SKJ herregistratie zijn bij mij van harte welkom.

Supervisie door een orthopedagoog generalist

Naast dat ik ben opgeleid als professioneel begeleidingskundige / supervisor ben ik een ervaren gedragswetenschapper – waardoor ik ook inhoudelijk bekend ben met het vak van orthopedagogen. Juist voor academisch opgeleide gedragsdeskundigen geeft een supervisietraject veel verdieping in de professionele ontwikkeling. Kennis en vaardigheden worden uitgebreid met meer stevigheid vanuit persoonlijke verbinding met de inhoud van je vak. Je kunt je individueel aanmelden – ook als het je voorkeur heeft in een groepje supervisie te volgen. Ik probeer je dan te matchen met een vakgenoot. Als coach en supervisor put ik uit verschillende bronnen, waaronder de systemische visie, en inzichten uit Gestalt, Mindfulness & ACT.

Tarieven

Voor coaching en supervisie (of werkgerelateerde coaching) hanteer ik een tarief van € 110,- per uur, exclusief btw. Met een groepje deel je de kosten. In overleg wordt de prijs voor een heel traject afgesproken. Veel werkgevers bieden een (gedeeltelijke) vergoeding. Ook online coaching en supervisie behoren tot de mogelijkheden.

Ervaringen van anderen

“Tijdens mijn stageperiode heeft Anke mij als supervisor begeleidt. Ik heb dit als erg prettig ervaren. Ze toont persoonlijke aandacht, zet aan tot nadenken en zorgt voor een veilige leeromgeving. Een topper 😊”.

(Voormalig) Student Social Work, Hanzehogeschool.

– Jasper

“Anke is een fijne supervisor. Met haar rustige en open houding creëert ze een veilige sfeer. Ik voelde mij vertrouwd om stage onderwerpen te bespreken. Anke is geïnteresseerd en stelt verdiepende vragen die aanzetten tot nadenken. Mijn reflecterend vermogen en mijn kritische blik op praktijksituaties zijn hierdoor gegroeid.

(Voormalig) Student Social Work, Hanzehogeschool.

– Martijn

“Het supervisietraject bij Anke heb ik als zeer waardevol ervaren. Ik voelde me veilig, gehoord en vrij om wat in mij leeft te delen. Anke begeleidde mijn leerproces met compassie, humor en daadkracht. Hierdoor heb ik zowel op werkvlak als op persoonlijk gebied nieuwe inzichten gekregen”.

– Judy Moritz, orthopedagoog

Kennismaken?

Kennismaken of overleg? Stuur me een bericht en ik neem contact met je op.

Je bent van harte welkom in mijn praktijk in Groningen, bij jou op locatie of online.