Orthopedagogiek & Vlindervol

Orthopeda- gogiek & Vlindervol

Gedrag en verbinding

In mijn werk als orthopedagoog kijk ik samen met ouders, begeleiders of leerkrachten naar het gedrag van kinderen, jongeren en mensen met een beperking. Daarbij kijk ik naar hun hele context – binnen het gezin, de school of binnen de zorgorganisatie. Wat me altijd heeft aangesproken in de orthopedagogiek als wetenschap, is hoe de mens wordt begrepen binnen de omgeving waarin hij of zij zich bevindt. De mens wordt continue beïnvloedt door het omringende veld. Daar, bij de (beroeps)opvoeders, ligt ook de mogelijkheid voor interventie.

Kinderen of mensen met een beperking kunnen hun problemen soms moeilijk in woorden uiten, en laten hun verhaal daarom zien in hun gedrag of prestaties. Meestal is dit een gevolg van een gebrek aan afstemming tussen het kind, de jongere of de persoon met een verstandelijke beperking en het omliggende systeem. Voor mij is het belangrijk om dat steeds in gedachten te houden bij het samen zoeken naar oorzaken en oplossingen.

Inlevingsvermogen om samen verder te komen

Ik begeleid ouders en professionals bij zoekprocessen. Hoe kun je het gedrag van je kind of je cliënt begrijpen, zodat je niet oordeelt, maar
verbinding houdt? Het gedrag zien als vraag die indirect gesteld wordt. Dat vraagt veel inlevingsvermogen en geduld. Als orthopedagoog heb ik de kennis en de nodige afstand om mee te denken, maar de ouders en de zorgprofessionals zijn altijd het meest dichtbij. Zij hebben de ervaring en kunnen vertellen wat er gebeurt. Zo zoek je samen naar de beste manier om iemand verder te helpen.

Een breed aanbod als orthopedagoog

Als orthopedagoog generalist verricht ik individuele diagnostiek bij kinderen en jongeren. Ik vind het daarbij belangrijk om een breed beeld te kunnen schetsen, wat recht doet aan het unieke, het specifieke van dit kind. Intelligentie-onderzoek is daar vaak een onderdeel van. Ook doe ik gesprekken met jongeren en kan ik ouders ondersteuning bieden in de opvoeding en advies uitbrengen aan de school over een plan van aanpak.

Als gedragsdeskundige ben ik betrokken bij verschillende zorgaanbieders voor jeugdhulp en gehandicaptenzorg. Ik word ingezet om mee te kijken bij complexe casuïstiek. Ik ondersteun individuele professionals, maar ook teams van begeleiders. Ik kan helpen bij indicatiestelling, intakebeleid, en de inhoud van zorg- en begeleidingsplannen. Ook verzorg ik deskundigheidsbevordering voor professionals over thema’s als hechting, de puberteit of het reageren op seksueel gedrag.

Als orthopedagoog werk ik ook voor een aantal noordelijke vrije scholen, waar ik word ingezet voor diagnostiek, voor observatie en advies, voor consultatieve leerlingbegeleiding en bij verwijzingen naar speciaal onderwijs.

Ik heb een duurzame samenwerkingsrelatie met onder andere de volgende
organisaties:

 

Vlindervol

In 2017 begon ik naast mijn baan in loondienst mijn eigen praktijk VlinderVOL. De laatste drie letters staan voor de combinatie van Verlieszorg, Orthopedagogiek en Levenszin. Mijn bedrijf gaat sinds 2019 verder onder de naam Anke van Helden, waarbij mijn aanbod op het gebied van Orthopedagogiek de naam Vlindervol blijft houden.

Ervaringen van anderen

“Op onze school kan Anke breed kijken en meedenken met hulpvragen op zowel school,- als leerkracht en kindniveau. Ik ervaar haar als bijzonder prettig en kundig. Menselijk zonder gewichtig te doen. Ze kan goed luisteren en moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. Dat is precies wat haar waardevol maakt.”

IB-er Vrije School de Es, Assen

“Onlangs hebben we Anke gevraagd bij ons een groepsanalyse te maken en een profielschets voor een nieuwe bewoner. Na enkele observaties hebben nu hele heldere analyse in handen. Het fijne aan Anke is dat zij heel benaderbaar is, veel gevoel heeft voor onze doelgroep (VG) en over een brede expertise beschikt. We zien uit naar een mooie samenwerking.”

Agnes Groen

Stichting de Lagekamp, Paterswolde

Kennismaken

Kennismaken of overleg? Stuur me een bericht en ik neem contact met je op. Je bent van harte welkom.

Tarieven

Gespreksessie van een uur: € 95,-

Via de aanvullende zorgverzekering wordt vaak een deel van de kosten vergoed vanuit de complementaire zorg. Informeer naar de mogelijkheden bij je verzekering of kijk op de site van de NFG.

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar gelden vergoedingsmogelijkheden voor iedereen in de provincie Groningen. Deze regeling valt onder de
wet Jeugdhulp met een verwijzing van de huisarts. Neem contact met me op, als je hier meer over wilt weten.

Met organisaties die mij willen inhuren voor orthopedagogische consultatie wordt in de samenwerkingsovereenkomst een tarief afgesproken.

“Gedrag is ook een verhaal. Hoe kun je verbinding creëren om dat verhaal te
begrijpen?”

Anke van Helden

Contact opnemen?

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? 
Je bent van harte welkom.