Supervisie & Coaching

Supervisie & Coaching

Ik ontmoet jou

Als ik in één krachtige zin vertel wat mijn vak is dan zou ik zeggen:

‘Ik werk met mensen’.

Mensen zoals jij en ik die in hun persoonlijke of hun professionele leven ondersteuning kunnen gebruiken. Mensen die een vraag hebben. Mensen die liefdevolle aandacht nodig hebben. Mensen die in basis voldoende veerkracht in zich hebben om het leven aan te kunnen, én die op zoek zijn naar iemand die een tijdje met hen op kan lopen.

Ik ontmoet mensen – in één op één contact, in koppels, in kleine groepjes, in collegiale teams. Ik ontmoet jou – in wie je bent, in wat je doet – met alles wat je aan ervaringen met je meedraagt. En voor mij, als begeleidingskundige, in mijn vak als therapeut, orthopedagoog, trainer, coach en supervisor, geldt dat precies hetzelfde. Ik ontmoet jou, vanuit al mijn ervaringen, zowel de mooie als de pijnlijke. Vanuit mijn achtergrond als professional en door opleidingen én vanuit mijn ervaringen als vrouw, moeder, partner, dochter, vriendin én vooral als mens. Ontmoet ik jou.

rouw groningen bloem

Met zachtheid en focus

In coaching ligt de basis van de vraag meestal op professioneel gebied. Dat is heel breed. Het kan een praktische werkvraag betreffen om kortdurend en doelgericht aan te werken. Maar het kan ook een vraag zijn over jouw professionele identiteit of op het gebied van betekenisgeving. Voor alle coachvragen ben je welkom.

Hoewel coaching overlap heeft met therapie en supervisie, is het verschil het meer professionele uitgangspunt van jou én de wijze waarop ik hiermee met je aan de slag ga. De hier-en-nu-situatie in het begeleidingscontact is altijd het vertrekpunt. Door te benoemen wat wordt waargenomen aan ervaringen komt wat op de voorgrond is tot verschijning. Op deze manier werk ik met je aan inzicht in je eigen patronen en belemmeringen en zoeken we samen naar jouw innerlijke drijfveren en verlangens om te komen tot een tastbaar resultaat.

In mijn ontmoeting met jou combineer ik de zachtheid in het contact, met de kracht van een duidelijke focus. Vanuit een open houding komt er ruimte voor ontwikkeling. Soms doet het pijn om het oude bekende los te laten, maar als je hier aandacht en erkenning aan kan geven volgt als vanzelf een betekenisvolle stap vooruit!

 

Mindfulness Groningen tafel kaars

Voor mensen die met mensen werken

Bij supervisie ligt de nadruk op het tot stand brengen van een leerproces. Met werkervaring als startpunt onderzoeken we samen hoe je, door middel van zelfreflectie, deze ervaringen kunt omvormen tot betekenisvolle leermomenten. Je gedachten, gevoelens en handelingen binnen jouw werksituatie bekijken we vanuit het perspectief van je persoonlijkheid, jouw vak, je beroepsgroep, de organisatie waarin je werkzaam bent en het grotere geheel.

In supervisie werken we methodisch en cyclisch, zodat intentioneel leren kan ontstaan. Door jezelf vooraf doelen te stellen, deze te onderzoeken en hierop te reflecteren kan concreet nieuw handelen in de werksituatie een uitwerking zijn.

Supervisie heeft een vaste vorm. We komen tien tot vijftien keer bij elkaar en dat kan individueel, of in groepjes van twee of drie personen. Voor elke sessie schrijf je vooraf een werkinbreng en een reflectieverslag over de voorgaande bijeenkomst.

Door de vaste vorm en de lengte van een supervisietraject, komt er veelal een waardevol en intensief leerproces op gang, waarbij je professionele en persoonlijke identiteit verder tot ontwikkeling komt.

Ik geef supervisie aan mensen die met mensen werken, zoals professionals uit de zorg of het onderwijs. Veel beroepsverenigingen, zoals het SKJ, geven accreditatiepunten voor supervisie.

Orthopedagogen en psychologen die supervisie nodig hebben voor hun SKJ herregistratie zijn bij mij van harte welkom.

Ook gedragsdeskundigen die bezig zijn hun post doctorale registratie te behalen bij de NVO of het NIP kan ik supervisie geven en begeleiden bij hun casuïstiek.

Je kunt je individueel aanmelden – ook als het je voorkeur heeft in een groepje supervisie te volgen. Ik probeer je dan te matchen met een vakgenoot.

Als coach en supervisor put ik uit verschillende bronnen, waaronder de systemische visie, en inzichten uit Gestalt, Mindfulness & ACT.

 

Tarieven

Voor Coaching en Supervisie hanteer ik een tarief van 95 euro per uur, exclusief BTW. Met een groepje deel je de kosten. In overleg wordt de prijs voor een heel traject afgesproken. Veel werkgevers bieden een (gedeeltelijke) vergoeding. Ook online coaching en supervisie behoort tot de mogelijkheden. Ik ben lid van de LVSC voor supervisoren en coaches.

 

Ervaringen van anderen

“Tijdens supervisie creëert Anke een open en veilige sfeer. Haar vragen zetten aan tot nadenken over de dieper liggende oorzaak van waarom ik doe wat ik doe in mijn werk, wat ik hierbij belangrijk vind en hoe ik moeilijkheden aan kan pakken. Hierdoor ben ik gegroeid als orthopedagoog.”

Marije Visser

Orthopedagoog Stichting Schouder aan Schouder

“Anke is bekwaam in het begeleiden van studenten tijdens supervisie en bovenal prettig in de omgang. Ik kon mijn eigen leerproces vormgeven. Ze stelt scherpe vragen waardoor ik meer kritisch ben gaan reflecteren op mijn professioneel handelen.”

Wesley

Student Social work, Hanzehogeschool

Kennismaken

Kennismaken? Stuur me een bericht en ik neem contact met je op.